Su Arıtma Cihaz Tavsiyesi

Yaşamın oluşması için mutlaka sıvı maddelerin var olması gerekir.

Su Arıtma Cihaz Tavsiyesi

Eğer evrenin kanunlarında sadece maddenin katı ve gaz haline izin verilmiş olsaydı, hayat hiçbir zaman var olamazdı. Çünkü katı maddelerde atomlar birbirleri ile çok iç içe ve durgundurlar ve canlı organizmaların gerçekleştirmek zorunda oldukları dinamik moleküler işlemlere kesinlikle izin vermezler. Gazlarda ise atomlar hiçbir istikrar göstermeden serbestçe uçuşurlar ve böyle bir yapı içinde canlı organizmaların kompleks mekanizmalarının işlemesi mümkün değildir. Hayat için ihtiyaç olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için sıvı bir ortamın varlığı gerekmektedir. Sıvıların en ideali, en doğru şekilde söyleyecek olursak tek ideal olanı ise sudur. Suyun hayat için mucizevi derecede uygun özelliklere sahip olduğu, bilim insanlarının daima dikkatini çekmiştir. Suyun ilk zamanda genel doğa kanunlarına aykırı gibi görünen bazı ısıl özellikleri de bu maddenin hayat için özel yaratıldığının bir kanıtıdır. Suyun bu kendine has ısıl özellikleri sayesinde, kış ile yaz ya da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daima insanların ve diğer canlıların dayanabileceği bir sınırda kalıyor. Dünya üzerindeki su miktarı karalara oranla daha az olmuş olsaydı, gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok artacak, karaların büyük kısmı çöle dönecek ve yaşam imkansızlaşacak ya da en azından çok zorlaşacaktı. Su yaşamımızda vazgeçilmez olmasına rağmen temel problem, su içme kültürünü geliştirmeyişimizdir. Hem kendimiz hem de çocuklarımız için su içme kültürünü kazanmalıyız. İşte evde okulda mutlaka suyu yakınlarımızda tutmalıyız ve su içmeyi kendimize hatırlatmalıyız. Günlük içeceklerden su almaktansa suyu olduğu gibi içmeliyiz. Su evrende ve vücudumuzda bu kadar yer kaplarken önemini göz ardı edemeyiz. Sağlığımızın devamı için çok büyük öneme sahiptir su. Birçok mineral onun sayesinde vücudumuzda bulunur. Vücuttaki transfer görevinin büyük bir parçasıdır. Bundan dolayı suyun sağlığına çok dikkat etmemiz gerekir. Suyu en sağlıklı arıtarak elde ederiz. Su arıtma cihazları 5 aşamalı filtrelerden oluşur. Bunların en başında ön filtre gelir ve çamur pas kirden arınarak berrak bir hale gelir. Hemen peşine kimyasallardan kurtulmak için aktif karbon filtreye gelir. İçerisindeki tüm kimyasallardan arınır. Ters ozmos işlemi öncesi son bir kez süzülmesi gereken su, supun filtreye gelir ve burada 1 mikrondan büyük tüm maddelerden kurtulur. Artık su ters ozmos işlemi için hazırdır. Membran filtreye giderek zar gibi olan filtreden süzülür, tüm zararlı maddelerden kurtulurken yararlı mineralleri içerisine alır. Son durağı olan tatlandırıcı filtrede suyun tadı içilebilir kıvama getirilir ve artık en sağlıklı şekilde suyumuzu süzerek içme suyu elde etmiş oluruz. Su Arıtma Cihaz Tavsiyesi

su arıtma