Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi

Su, en küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün faaliyetleri ayakta tutan şeydir. Dünyamızın %70’ini kaplamanın yanında, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak yeryüzünün bu kadar büyük kısmı su olmasına rağmen su kaynaklarının sadece %0,3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.

Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi

Dünyada bulunan suyun hacmi yaklaşık olarak 141 milyar m3‘tür. Dünya yüzeyini 3 km kalınlığında bir tabaka halinde sarabilecek kadar yeterli miktardadır. Bu suyun %98’ini okyanuslar ve iç denizler oluşturmakta, fakat tuzlu olduğu için, içme suyu olarak, sulama için ve endüstriyel kullanım için uygun değildir. Dünyadaki suların ancak %2,5’ini tatlı sular oluşturur ki bunun da %87’si buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır. Bu yüzden biz bu tatlı suların sadece %3’ünü kullanabiliriz. Tatlı suların büyük bir çoğunluğunu yağmur suları oluşturur. Sağlıklı bir insan haftalarca yemek yemeden yaşayabilir fakat susuzluğa dayanma süresi birkaç günü geçemez. Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi Örnek verecek olursak 70 kilogram ağırlığındaki bir erkeğin vücudundaki su oranının %2 azalması ya da diğer bir deyişle 1,5 litre su kaybı yaşaması vücudun su dengesini bozar ve günlük aktiviteleri sekteye uğratır. Eğer günlük olarak vücuttan atılması gereken sudan daha fazla su kaybı yaşarsak, bu duruma da dehidrasyon adı veriliyor yani kısaca, aşırı su kaybı da diyebiliriz. Dehidrasyon, doku boşlukları, eklemler, böbrekler, karaciğer, beyin ve deride zehirli çökeltilerin birikmesine yol açar. Su bunların temizlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle bol bol su tüketmeliyiz ve içtiğimiz sulara sağlık açısından önem vermeliyiz. İçilecek suyun renksiz, berrak ve kokusuz olması istenir. Depolarda bulunan suyun yaklaşık 10 m derinliğinde bulunan cisimler fark edilebilmelidir. Berrak sular asılı madde (bakteri, bazı organik maddeler, mantar, kil, toprak vs.) ihtiva etmezler. Yağmurdan sonraki bulanıklık toprak taneciklerinden ileri geldiğinden sağlığa zararlı değildir. Su, kapalı bir kapta 10 gün bırakıldıktan sonra fena bir koku vermemelidir ve suyun tadı hoş, sıcaklığı serin olmalıdır. Bu yüzden suyu bekletmek yerine direkt arıtılıp içilen su daha sağlıklıdır. 5 aşamalı filtrelerden geçerek su arıtılır ve tamamen tertemiz sağlıklı bir su elde edilir. Günümüzde genelde ters ozmos işlemi uygulayarak suyu arıtan su arıtma cihazlarında su önce ön filtreden geçer. Bu filtrede, su içinde beş mikrondan daha büyük olan tüm partiküllerden arınır. Bu işlemin ardından suyun göreceği işlem ise aktif karbon filtre marifeti ile temizlenmesidir. Aktif karbon filtre, suda istenmeyen kötü tat ve kokuları yok ederken; kullanım suyunda bile bulunmaması gereken kloru sudan ayırır. Bu işlemin ardından bir mikron boyutundaki partiküllere geçit vermeyen başka bir filtreden geçer su, içerisindeki daha önce filtre edilememiş partiküller arınır. Tamamen arınan suyumuz artık ters ozmos için membran filtreden geçmeye hazır hale gelmiştir. Membran filtre, suyun içinde çözünemeyen arsenik, sodyum, nitrat, kurşun, gibi birçok ağır metalin geçişine izin vermemektedir. Bu görevin yanı sıra, insan vücudunun gereksinimi olan yararlı minerallerinde geçişine izin vermektedir. En son olarak post karbon filtre olarak isimlendirilen ve suya alışık olunan lezzeti veren filtreden geçirilir. Su artık tamamen arınmış ve kaliteli bir hal almıştır. Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi

su arıtma