Su Arıtma Servisi

Su insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir.

Su Arıtma Servisi

Oksijen alımı durduğunda insan ölür. Yetişkin insan besin almadan bedenindeki karbonhidrat ve yağın tamamını, proteinin yaklaşık olarak yarısını yitirdiğinde yaşamı tehlikeye girerken buna karşın beden suyunun sadece %10’u yitirildiğinde yaşam tehlikeye girer. Bedendeki su miktarının %20 eksilmesi ölümle sonuçlanır bu nedenle insan besin almadan günlerce yaşayabilmesine karşın su içmeden ancak birkaç gün yaşayabilir. Bu süre de bireyin içinde bulunduğu çevre koşullarına bağlıdır. Bedenden su kaybını artıran ortamlarda su içmeden yaşama süresi daha kısadır. İnsan besinlerle aldığı enerjinin harcanmayan kısmını depo edebilmesine rağmen su depolama yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle de yaşamın gereksinimi olarak yitirdiği suyu anında karşılamak zorundadır. Su, fazla içildiğinde sindirim sistemi ve metabolizma, böbrekler, yürek ve dolaşım görevlerini daha iyi yaparlar. Bu da organlar ve bilhassa deri için iyidir. Su bize hayati önemi olan maddeleri sağlar. Taşıma aracı olan kan olmasa vücudumuzda hücreler metabolizma işlemini devam ettiremezler. Kan büyüme hücreleri ve organları yaşamsal önemi olan maddelerle besler. Su, doyurur ve diyetlerde çok içilmelidir. Su aynı zamanda bedenimizdeki toksinlerin temizlenmesinde de etkilidir ve soğuk içildiğinde kana daha hızlı karışır. Yeryüzünde ki her canlının yaşamı suya bağlıdır. İçme sularımızı her ne kadar kaynaklardan temin etsek de bunun yetersiz olmasıyla yağan yağmurlar daha da önem taşımaktadır. Yağmurların yağması arıtılacak su kapasitemizi de arttırdığı için yağmurların son derece önemi büyüktür. Evlerimizde de bulundurabileceğimiz su arıtma cihazları suyu temizleyerek güzel içimli su elde etmemizi sağlar. Bu cihazlar 5 adet filtrenin birleşiminden oluşmaktadır. Su sırayla tüm filtrelerden geçer ve taze bir hal alır. Öncelik olarak sırası adından bile belli olan ön filtreye gelir su. Bu filtreden 5 mikron ve üzerinde olan atıklar sudan arınır ve su berraklaşır. Daha sonra içerisindeki kimyasallardan arınması gereken su, aktif karbon filtreye gelir. Bu filtrede içerdiği kimyasallardan arınan su bir sonraki durak supun filtreye gelir. Bu filtrede 1 mikron ve üzeri tüm maddelerden arınır ve ters ozmos için membran filtreye gelir. Membran filtre zar şeklinde bir filtredir. Su ters ozmos olarak içerisinde bulunan zararlı tüm maddelerden arınır ve yararlı mineralleri içerisinde barındırır. En son durak olan tatlandırıcı filtre suyun tadını içilebilecek kıvama getirir. Su Arıtma Servisi

su arıtma